علی ایزدی – اثر شماره 02

عنوان اثر:

تو خود حجاب خودی حافظ،

از میان برخیز

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 60*40 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند