علی ایزدی – اثر شماره 03

عنوان اثر:

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش

بنماند هیچ اش الا هوس قمار دیگر

(مولانا

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 50*40 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند