عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 50 × 70 cm
تکنیک

متریال

1,200,000 تومان

موجود

آثار دیگر این هنرمند