عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 50 × 70 سانتیمتر
تکنیک

متریال

آثار دیگر این هنرمند