عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 30 × 24 cm
تکنیک

متریال

450,000 تومان

موجود

آثار دیگر این هنرمند