عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 03
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 60 × 40 cm
تکنیک

متریال

600,000 تومان

موجود

آثار دیگر این هنرمند