عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 04
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 60 × 90 cm
تکنیک

متریال

1,000,000 تومان

موجود

آثار دیگر این هنرمند