عبدالرسول خواجه (فریدون)- اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 60 × 40 سانتیمتر
تکنیک

متریال

آثار دیگر این هنرمند