اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
آثار دیگر این هنرمند