اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان
آثار دیگر این هنرمند