اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 04
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
آثار دیگر این هنرمند