اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان
آثار دیگر این هنرمند