اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
آثار دیگر این هنرمند