پروانه سیلانی – بی بازگشت 15
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک ترکیب مواد و کلاژ روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند