پروانه سیلانی – بازتاب 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 30*20 cm
تکنیک مداد رنگی روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند