پروانه سیلانی – چشم زمان
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر محیطی
آثار دیگر این هنرمند