پروانه سیلانی – فرم در طبیعت 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*70 cm
تکنیک اکریلیک روی بوم
آثار دیگر این هنرمند