پروانه سیلانی – رشد 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*70 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند