پروانه سیلانی – منحنی ها 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*70 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند