پروانه سیلانی – بازتاب 09
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*70 cm
تکنیک پاستل گچی
آثار دیگر این هنرمند