پروانه سیلانی – حضور در بینهایت
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر محیطی
آثار دیگر این هنرمند