بتول نیکفر – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 35*50 cm
نام اثر مادرم
تکنیک گواش
آثار دیگر این هنرمند