پروانه ریاحی – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 20*25 cm
نام اثر نوه ام
تکنیک گواش
آثار دیگر این هنرمند