رنگین کمان سپید
بیوگرافی هنرمند

رنگین ‌کمان ‌سپید به عنوان اولین مرکز روزانه آموزشی ویژه 55 سال به بالا با هدف ارتباط میان‌ نسل‌ها / ایجاد نگرش مثبت به دوران میانسالی و سالمندی / فراهم آوردن محیطی مناسب و شاد / توانمند ساختن میانسالان و سالمندان و … در بهمن 1380 شکل گرفت و از سال 1385 تاکنون با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور به فعالیت خود ادامه داده است.

برگزاری کلاس‌هایی که بنا بر نیاز و توانایی سالمندان و به منظور توانمند ساختن و سلامت روان آنها طراحی شده، از کارهای اجرایی مرکز می باشد. به طور مثال کلاسهای زبان، کامپیوتر، یوگا ، نقاشی، ادبیات و … تورهای گردشگری و گردهمایی ماهانه.

مجموعه آثار این نمایشگاه از فعالیت‌های هنری هنرجویان کلاس نقاشی این مرکز زیر نظر نوشین نفیسی می باشد.

رویکرد ما در کلاس هنر تنها آموزش و یادگرفتن فنون هنری نیست. بلکه هدف، در درجه اول استفاده از هنر به‌عنوان وسیله‌ی بیان شخصی و استفاده از کاربردهای درمانی، شادی بخشی و معنا بخشی آن می‌باشد. در واقع در این مرکز هنر ابزاری است در جهت ارتقاء مجموعه‌ای از توانمندی‌های افراد در دوره‌ای از زندگی که احساس ناتوانی می‌کنند.

 

مربیانی که در طی این پروسه با گروه هنر(بخش هنرهای تجسمی) موسسه رنگین‌کمان سپید همکاری داشتند:

نوشین نفیسی (مدیر گروه) ،ندا ضیایی(بخش نقاشی)، کتایون زاهدیان(بخش نقاشی)، شهرزاد واحدیان (بخش سفال)

 

هنرجویان شرکت کننده در نمایشگاه “پرده-نقش ها پرده-راوی ها” (سال 1402):

عزت عسگری ( متولد:۱۳۱۴)

نفیسه نفیسی (متولد:۱۳۲۱ )

بتول علوی ( متولد:۱۳۲۳)

طلعت علوی ( متولد:۱۳۲۴)

بتول نیکفر (متولد:۱۳۲۵)

فاطمه شاه‌سیاه (متولد:۱۳۲۷ )

رضوان اره‌کش ( متولد:۱۳۳۱ )

محبوبه نفیسی ( متولد:۱۳۳۳)

عزت السادات رضوی ( متولد:۱۳۳۳ )

عزت الهی ( متولد:۱۳۴۱ )

 

اسامی هنرجویان شرکت‌کننده در نمایشگاه “من، مادرم و نوه هایم” (سال 1398):

گروه 1

خانم زینت بزرگزاد – متولد 1311

خانم نسرین نفیسی – متولد 1327

خانم نفیسه نفیسی – متولد 1321

خانم رضوان اره‌کش  – متولد 1331

خانم پروانه ریاحی – متولد ­­1323

خانم بتول علوی – متولد 1333

خانم طلعت علوی – متولد 1324

خانم عزت رضوی – متولد 1333

خانم بتول نیکفر – متولد 1325

خانم مرضیه قلمزن – متولد 1342

گروه 2

خانم عزت عسگری – متولد 1314

خانم فرخنده ضیایی – متولد 1325

خانم فرنگیس کاوه ­زاده – متولد 1318

خانم اقدس فلامرز فولادی – متولد 1328

خانم عصمت مشکلانی – متولد 1321

خانم محبوبه نفیسی – متولد 1333

خانم مهین الماسی – متولد 1322

خانم عزت الهی – متولد 1341

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار