البرز عادی اثر شماره-06
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم
اندازه 70*100 cm
آثار دیگر این هنرمند