البرز عادی اثر شماره-06 (رنگ و نوا)
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم
اندازه 70*100 cm
عنوان از مجموعه ی (رنگ و نوا)
آثار دیگر این هنرمند