البرز عادی – اثر شماره 23 (نوای آتره)
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 80*60 cm
تکنیک اکریلیک و ترکیب مواد بر بوم
عنوان اثر از مجموعهء (نوای آتره)
آثار دیگر این هنرمند