البرز عادی اثر شماره-11
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک پاستل روی مقوا
اندازه 200*140 cm
آثار دیگر این هنرمند