البرز عادی اثر شماره-11 (رنگ و نوا)
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک پاستل روی مقوا
اندازه 200*140 cm
عنوان از مجموعهء (رنگ و نوا)
آثار دیگر این هنرمند