صدای سنگ از اُلریکا اِسپَره (هنرمند سوئدی)
The Voice of Stone
۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

نخستین برخورد من با اولریکا اِسپَره (Ulrika Sparre) هنرمند سوئدی در پروژه هنری «داستان‌های باران» در آفریقای جنوبی بود و گفتگوهایی که در آن زمان داشتیم، جرقه‌های نخستین نمایشگاه «صدای سنگ» در ایران است. جذابیت نگرش و آثار اسپره برای من، نگاه به روز و معاصر او نسبت به جامعه و پیرامون‌اش و همینطور برخورد تجربیه‌گرایانه و علمی او است. ادارک متفاوت از طبیعت، جستجوی حقیقت و تجربیات روحانیِ غیرمذهبی در کارهای اِسپَره محوریت اصلی را دارند و بیشتر آثار این هنرمند در قالب چیدمان‌های چندرسانه‌ای، مجسمه، عکس، فیلم، پرفورمنس و هنر صدا است. او می‌گوید که دغدغه‌اش بررسی ارتباط توسعه کشورها با موضوعاتی همچون فردگرایی و مصرف‌گرایی در جامعه معاصر است و دوست دارد بداند که باورهای غیرمذهبی و علمی در جامعه سکولار غربی معاصر چگونه بیان و ابراز می‌شوند. او الگوها و رفتارهای اجتماعی انسان معاصر را بررسی کرده و در کارهایش به نمایش می‌گذارد. شاید به همین سبب باشد که او به سراغ استفاده از زبان و نوشته در آثارش رفته است. او همچنین در پروژه‌های مختلفی به کار درباره انرژی‌های طبیعت پرداخته است.

این هنرمند پروژه «گوش دادن به زمین» را ازسال 2016  شروع کرده است و پژوهش‌های مختلفی را در این زمینه درسوئد ،آفریقای جنوبی،آمریکا و آلمان انجام داده است که در این نمایشگاه ویدئو و تصاویری از پروژه سوئد و آمریکا در معرض دید مخاطبین قرار گرفته است. دراین پروژه موادی همچون سنگ وخاک استفاده شده وشامل مجموعه‌ ای از پرفورمنس‌ها،صداها،‌عکس‌ها،‌هنرطبیعت،‌نقاشی و ویدیو است.

سنگ‌های مکان‌های گوناگون در سرتاسر دنیا انرژی تولید می‌کنند و در نظر بشر حاوی قدرتهای ذاتی است. باچینش و جای‌گذاری سنگ‌ها به شکل های گوناگون،‌ رابطه‌ای که این سنگ‌ها با یکدیگر به وجود می‌آورند، تشکیل انرژی غیر مادی می‌دهد که هنرمند این انرژی‌ها را از طریق صدا ظبط و بازپخش می‌کند.

او معتقد است که برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی، باید صدای بازیگران غیرانسانی – باغ ها،شهرها،سنگها،یخچالهای طبیعی را بشنویم.

محمود مکتبی

اردیبهشت 1398

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 04
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 05
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 03
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 01
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 06
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
اُلریکا اِسپَره – اثر شماره 02
Ulrika Sparre Ulrika Sparre (b. 1974) lives and works in Stockholm, Sweden. She applies her artistic practice to multiple media creating installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Sparre has exhibited at various art galleries, museums and institute such as Färgfabriken, Reykjavik Art Museum. Additionally, she has performed a number of projects in public spaces. She studied at Konstfack (University College of Arts, Craft and Design) in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In her artistic practice she investigates belief in contemporary society, not out of a religious perspective but out of the idea that you create your life and have to relate to your own existential thoughts and questions. This only by the influence of our culture. She explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. In her works she creates spaces through texts, lights and visuals that offer us all an opportunity to raise our sight and gaze outwards or forwards.
آلبوم تصاویر این نمایشگاه