پروانه سیلانی – مجموعه 10 – هنر محیطی
۱ فروردین ماه ۱۳۸۹ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – نگهبان دریا
پروانه سیلانی – دروازه ای رو به طلوع
پروانه سیلانی – چشم زمان
پروانه سیلانی – کبوترهای کاغذی
پروانه سیلانی – حضور در بینهایت
آلبوم تصاویر این نمایشگاه