مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
مرتضا بصراوی
بیوگرافی هنرمند

مرتضا بصراوی

۱۳۵۶ – اصفهان -ایران

۵ نمایشگاه فردی

۳۳ نمایشگاه گروهی

کیوریتوری

۱۳۸۶ مدیر اجرایی اولین نمایشگاه هنر چند رسانه ای با ۳۰ هنرمند در ساختمان نیمه کاره

۱۳۹۱ کیوریتور نمایشگاه بی مرز نمایشگاه فصلی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در سه گالری آپادانا .تکش .متن

جوایز

۱۳۹۱جایزه اول ویدیو آرت در جشنواره مجسمه کوچک و ویدیو آرت در گالری وصال شیراز

جایزه دوم بخش غیر صحنه ای فستیوال تاتر و رقص تارنوف. لهستان .ویدیو آرت و پرفورمنس.

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…