مرتضا بصراوی – اثر شماره 07
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 37 × 37 cm
تکنیک

متریال

600,000 تومان

موجود

آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۰ تیر ماه ۲۰۱۸
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۲۵ تیر ماه ۲۰۱۸
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…