محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
محبوبه چمی
بیوگرافی هنرمند

محبوبه چمی

متولد 1368،اصفهان

کارشناسی هنرهای تجسمی دانشگاه سپهر اصفهان

نمایشگاه گروهی نقاشی کتابخانه مرکزی اصفهان 1389

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری نگاه نو اصفهان 1394

نمایشگاه گروهی نقاشی (گروه دال) خانه هنرمندان اصفهان 1395

شرکت در حراجی تهران 1395

نمایشگاه گروه مونولی (نقاشی) تهران 1395

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری متن اصفهان 1395

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…