غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
غزاله قاسمی
بیوگرافی هنرمند

غزاله قاسمی طباطبایی

متولد 1363، اصفهان

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان، 1396

نمایشگاه گروهی نقاشی کتابخانه مرکزی اصفهان، 1393

نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری زرنا، تهران، 1395

پذیرفته شده در دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران 1396

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…