محبوبه چمی -اثر شماره 4
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
هنرمند:
محبوبه چمی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن
اندازه 80*40 cm
سال اثر 1394
نام اثر از مجموعه آب و ماهی
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…