پروانه سیلانی – بازتاب 10
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 25*40 cm
تکنیک آبرنگ روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند