پروانه سیلانی – طبیعت 27
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 9*22 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند