پروانه سیلانی – آیینه درون 07
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک مونوپرینت و کلاژ روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند