پروانه سیلانی – بازتاب08
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 40*30 cm
تکنیک آبرنگ روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند