پروانه سیلانی – طبیعت 45
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 14*14 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند