پروانه سیلانی – بازتاب 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 40*30 cm
تکنیک مداد رنگی روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند