پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 01

ورق آهن به شکلی خاص درآمده و در فضای آزاد نصب شده تا در مدت 1 سال و باران و آفتاب بر آن اثر گذارد.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر مفهومی
اندازه اثر 150*120 cm
متریال ورق آهن
آثار دیگر این هنرمند