پروانه سیلانی – منحنی ها 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*50 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند