پروانه سیلانی – چیدمان مفهومی 02

این چیدمان مربوط به نمایشگاه گروهی هنر مفهومی انجمن نقاشان اصفهان می باشد، که در سال 1385 در ساختمان خرابه واقع در کوچه سنگتراش های اصفهان اجرا شد.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان , هنر مفهومی
آثار دیگر این هنرمند