پروانه سیلانی – چیدمان مفهوم – کبوترهای کاغذی

این چیدمان مربوط به نمایشگاه جمعی هنر چیدمان و مفهومی می باشد، که در آبان ماه سال 1390 در موزه هنرهای معاصر اصفهان اجرا شد.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان , هنر مفهومی
آثار دیگر این هنرمند