نرگس سیمچی زاده اثر شماره-01
هنرمند:
نسل نو
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 60*80 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند