امیرمحمد قیصری اثر شماره-01
هنرمند:
نسل نو
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 100*70 cm
آثار دیگر این هنرمند