حدیثه مظاهری اثر شماره-01
هنرمند:
نسل نو
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 70*50 cm
تکنیک اثر هنر دیجیتال
آثار دیگر این هنرمند