البرز عادی اثر شماره-08 (رنگ و نوا)
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم
اندازه 60*60 cm
عنوان از مجموعهء (رنگ و نوا)
آثار دیگر این هنرمند