البرز عادی اثر شماره-08
هنرمند:
البرز عادی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم
اندازه 60*60 cm
آثار دیگر این هنرمند