عزت الهی (پرده-نقش ها)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک نقاشی روی پارچه
آثار دیگر این هنرمند