معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی
بیوگرافی هنرمند

معصومه امینی باغبادرانی

– متولد 1356 – اصفهان

– کارشناسی نقاشی (دانشگاه هنر تهران)

– دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی (دانشگاه سپهر اصفهان)

– عضو انجمن نقاشان اصفهان

– مدرس آموزش و پرورش

– مدرس انجمن نقاشان اصفهان و آموزشگاه­های آزاد هنری

– طراح لباس و بک­گراند تئاتر

– همکاری با مجله داخلی انجمن نقاشان اصفهان (خبرنامه)

– شرکت در بیش از بیست و پنج نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی (تهران- اصفهان- همدان)

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…