پروانه سیلانی – طبیعت 22
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 10*17 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند